Μποφίλιου στο πλευρό Ζαραλίκου: Μπράβοι και μια μπράβα εισέβαλαν επειδή έλεγε για τον φίλο τους…