Γιατί να μην έχουμε όλοι πισίνες στην ταράτσα;
VIENNA: WOHNPARK ALT-ERLAA