Καταλειφός: Η γενιά μας οφείλει ένα μεγάλο «συγγνώμη» στους νεότερους για τα λάθη που συνεχίσαμε