Ο Δημήτρης Μεντζέλος μιλάει τόσο γρήγορα όσο ραπάρει, αλλά πάντα τα λέει όλα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ