Παπαδημητρίου: «Αυτό το σύστημα είναι σαθρό και σάπιo – Αστυνομία παντού, καταστολή και τρομοκρατία»