Βίβιαν Στεργίου στη ROSA: « Οι αόρατες γυναίκες αξίζουν μία υπόσχεση ότι θ’ αλλάξουν τα πράγματα»