Απομάκρυνση του αδιαφανώς διορισμένου διοικητή της ΕΥΠ, ζητάει ο Σύλλογος Υπαλλήλων