Διάψευση Κεραμέως: Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς προετοιμασία