Εξοπλιστικά προγράμματα: Μόνο οι ΗΠΑ ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από την Ελλάδα