Κωστής Καρπόζηλος στη Rosa: «Η Αριστερά οφείλει να συγκρουστεί με τις πολιτικές του φόβου στις οποίες επενδύει η Δεξιά»
FACEBOOK ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ