Μετά από 26 χρόνια καταργείται το ΑΣΕΠ, που έβαλε τέλος στις πελατειακές σχέσεις