5 βασικά συμπεράσματα για το αποτέλεσμα των εκλογών