Είμαστε κοντά ή μακριά από μία νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;
AP PHOTO BENJAMIN FANJOY