Αρνητής ευθυνών: Για την έξαρση ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από τον κ. Μητσοτάκη