Γιατί ρημάζουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου;