Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος είναι και θα είναι πάντα μαζί μας