Ο Covid-19 μας κάνει να μισούμε και να φοβόμαστε ο ένας τον άλλο