Λαμία: Αναστολή της λειτουργίας εταιρείας παραγωγής των σχολίκών γευμάτων