Άνοιγμα κινηματογράφων: Η Νέα Υόρκη κάνει την αρχή