Ο Θάνος Πλεύρης είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης του πρωθυπουργού