Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας οδηγούν με ταχύτητα στον γκρεμό 
AP PHOTO