Στην κυβέρνηση παίζουν χιονοπόλεμο αντί να οργανώσουν τον κρατικό μηχανισμό