Είμαστε ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους, απέναντι στην ακροδεξιά
SOOC KONSTANTINOS TSAKALIDIS