«Επείγουσα ανάγκη για κλιματική δικαιοσύνη» σημειώνει έκθεση ΟΗΕ για το κλίμα