Αριστοτέλης Ρήγας στη ROSA: «Στην κωμωδία, με αυτόν που έχει την εξουσία οφείλεις να είσαι συντριπτικός»
ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΜΠΟΣ